“Com entrenador he intentat transmetre a cada jugador que em preocupo per ell com a persona, no només com a jugador.”

Phil Jackson, entrenador de bàsquet

En aquesta entrada ens centrem principalment en l’esport base, on segurament tots hem presenciat situacions d’entrenaments o competició on hem observat entrenadors que despleguen diferents comportaments amb uns i altres esportistes. Doncs bé, si tenim en compte la particularitat que cada persona és única, això ens permet entendre que la missió de l’entrenador és detectar les necessitats de cada esportista i adequar la seva manera de relacionar-s’hi per tal de motivar-lo i ajudar-lo a seguir creixent. I és aquí on entra en joc la confiança,  en transmetre a l’esportista el sentiment que pot complir els acords.

Quan l’entrenador fa saber a l’esportista que confia en ell, li està transmetent que creu en la seva capacitat per fer allò que se li demana. Aquest és un dels lligams més potents i transformadors que alimenta la relació entrenador-esportista. I sobretot, compromet. Res transmet més responsabilitat que confiar en algú.                                                I per aconseguir que confiïn en nosaltres, també cal que siguem confiats.

             Triangle esportiu (Smoll)

Una bona manera pels entrenadors de mostrar-ho i contagiar-ho, és transmetre transparència en la relació amb els esportistes i els pares. La comunicació dels entrenadors és clau per gestionar des de les petites coses. Així aconseguirem que les actituds de tots estiguin orientades en la mateixa línia de treball.  La interrelació del ” triangle esportiu” esportista – entrenador – pares, com anomena Smoll, és clau per afavorir la confiança i la cohesió d’equip. Dins el context esportiu, l’entrenador és l’expert i té un rol diferenciat: és referent i model a seguir, és qui pren la majoria de decisions, qui estableix objectius juntament amb l’esportista, qui defineix cap on dirigir les conductes i com fer-ho.

I té la responsabilitat de complir amb els desafiaments pedagògics de :

  • Humanitzar afavorint un clima d’interaccions que afavoreixin l’aprenentatge a partir d’una relació de respecte, confiança i igualtat.
  • Formar en valors reforçant conductes que afavoreixin la cooperació, l’empatia, la igualtat, l’esperit de sacrifici, l’ambició i també la perseverança.
  • Respectar les diferències entre persones respectant les diferents capacitats d’adaptació a l’entorn i ritmes d’aprenentatge, i contribuir a l’evolució de grups amb nivells diversos mitjançant la divisió de l’entrenament en situacions de desenvolupament personal i situacions de desenvolupament col·lectiu, així com per mitjà de l’ús dels estils d’ensenyament adequats com l’inclusiu, els plans individualitzats de treball o bé el descobriment guiat.
  • Motivar i fer créixer la força de voluntat a l’esportista donant més importància a les tasques programades als entrenaments i premiant els encerts que suposin una evolució en l’aprenentatge individual i col·lectiu. I a la vegada, minimitzar l’efecte de l’error i fer servir l’ús de preguntes per arribar la correcció.
  • Planificar i programar objectiustenint en compte que el temps destinat a un objectiu dependrà del temps en que es trigui a instaurar les conductes que són determinants per aconseguir l’objectiu que es treballa.

Així doncs, ens permetem suggerir algunes pautes per mantenir equips sans i confiats:

  • Comunicació entre pares i entrenadors. Es bo que es coneguin i es saludin quan arriben i marxen dels entrenaments i partits. I si és possible, dediquem uns minuts a comentar amb els pares com ha anat el joc, no el resultat.
  • Parlem des del positiu, amb esperit constructiu i minimitzant l’error.
  • Elogiem les coses positives, no només les negatives.
  • Si com a pares volem comentar alguna qüestió amb l’entrenador, fem-ho sense els fills davant, podrem parlar sense influir en la relació esportista-entrenador.
  • No desautoritzem mai a l’entrenador amb comentaris crítics ni contradictoris.

Confiem en l’entrenador i evitarem conflictes  !

 

 

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn